Letölthető dokumentumok

A pályázati részvételhez szükséges dokumentumok

A legfontosabb dokumentum az online pályázást követően kapott visszaigazoló e-mail üzenet, melyet az intézmény vezetőjének aláírásával illetve az intézmény hivatalos pecsétjével ellátva POSTAI ÚTON KELL BEKÜLDENI.

A pályázatok beadási határideje: 2022. május 9.

A postára adás határideje: 2022. május 10.

Sok sikert kívánunk a pályázáshoz!

Postacímünk:

Build-Communication Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 117.

Letölthető dokumentumok a pályázathoz:

A beruházás megvalósulását lehetővé tevő anyagi forrásokat igazoló, bizonyító dokumentumokat az online pályázati rendszerbe kell feltölteni. De a megvalósulást biztosító más pályázatok, intézmények, támogatók, szponzorok felajánlásairól szóló nyilatkozatokat is itt lehet megjeleníteni.

ANYAGI FORRÁSOKAT IGAZOLÓ DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Amennyiben a tervezett munkához arra szükség van, és már rendelkezésre állnak, fel kell tölteni a beruházás hatósági engedélyét (Pl. építési engedély). Ha ez még nem áll rendelkezésre, azt pótolni lehet az elnyert termékek átvételére jogosító dokumentumok átvételéig. (Kivéve szakértői munka esetében, ahol ez nem szükséges.)

Fenntartói nyilatkozatot szükséges csatolni a pályázó működéséért felelős fenntartótól, önkormányzattól vagy szervezettől. *

FENNTARTÓI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

Műemlékek esetén szükséges benyújtani a műemlék jelleget igazoló iratot és a kezelésről szóló igazolást.

A pályázat fontos része a kitöltött Nyilatkozati űrlap, amelyet a pályázat előkészítésében közreműködő szakember tölt ki és aláírásával biztosítja szakmaiságát.

SZAKÉRTŐI NYILATKOZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE

Amennyiben a beküldött anyagban valamely dokumentum nem szerepel, hiányzik, úgy a kiíró a pályázat eredményhirdetéséig azt a pályázóval pótoltathatja.

Adóigazolás

Amennyiben a támogatást elnyerő pályázó közhasznú szervezet, vagy kiemelten közhasznú szervezet, a termékek elszállítása után az átvett áru értékéről a felajánló cég részére igazolást köteles kiállítani a pályázás évében. Az igazolás tartalmát a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (7.) bekezdése írja elő.

* Figyelem!

Fenntartói nyilatkozatot csak azoknak a pályázóknak kell az online pályázatukhoz csatolniuk, amelyek önálló gazdasági tevékenységre, kötelezettségvállalásra, beruházás finanszírozására saját nevükben nem jogosultak. A nyilatkozatban a felelős önkormányzat /szerv vállalja, hogy amennyiben a pályázó az átadásra került terméket nem a pályázatnak megfelelően használta fel, annak ellenértékét számla ellenében a felajánló cégnek megtéríti.

 

További letölthető dokumentumok:

 

A Várépítő pályázaton való részvétel feltételei

A pályázó intézmény/önkormányzat/alapítvány/szervezet építési tevékenységét 2022-2023-ra tervezi, amelynek megvalósításához szüksége van a felajánló cégek által gyártott termékekre.

Az intézménynek /alapítványnak/szervezetnek mellékelnie kell a beruházás megvalósításához szükséges egyéb pénzügyi források szándéknyilatkozatait, illetve a beruházás megvalósításának pénzügyi tervét.