Hogyan Pályázzunk

 

A 2017. évi pályázat lezárult, a 2018. évi pályázat kiírása az év elején várható.
Figyeld oldalunkat az aktuális információkért.

 

A Várépítő pályázaton történő termékigénylés, azaz a pályázás folyamata

Várépítő pályázat online pályázati rendszere reményeink szerint nem csak az adminisztrációt teszi könnyebbé, de a pályázók számára is egyszerű termékigénylést és kevesebb papírmunkát jelent.

Alábbiakban 12 egyszerű lépésben összefoglaljuk az online pályázás menetét.

A pályázat feltöltésének megkezdése előtt javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozd át a pályázáshoz szükséges dokumentumok körét, és olvasd el a Gyakran ismételt kérdéseket, amelyből a pályázat előkészítése során benned is jogosan felmerülő kérdésre kaphatsz választ. GYIK

1. lépés: Gondold végig, mit szeretnél pontosan felújítani.

Csak akkor vágj bele, ha konkrét elképzelésed van és annak anyagi háttere és körvonalazódott.

2. lépés: Mindenképpen beszélj szakemberrel, kivitelezővel, aki segít a teljes folyamat során, és aki a pályázandó termékek körének meghatározásában is segít.

Ő tudni fogja, hogy pontosan milyen termékre lesz szükséged a felújításhoz. Célszerű olyan ember segítségét kérni, aki részt fog venni a kivitelezésben.

3. lépés: Nézd át, hogy van- számodra megfelelő termék.

Ebben is érdemes szakember segítségét kérni, de a felajánló cégek munkatársai is szívesen segítenek.

4. lépés: Kezd el a feltöltendő dokumentumok összegyűjtését és készíts fotókat a teljes épületről és az épület felújítandó területről!

A fotók mérete legyen legaláb 1 Mb (300 dpi)
Ezeket később csatolni kell a pályázathoz. A mintadokumentumokat itt találod: LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

5. lépés: Állíts össze egy listát azokról a termékekről, amelyekre pályázni szeretnél!

Figyelj oda a kiszerelésekre és az egységárakra. Ez eltérő lehet egy-egy felajánlónál.

6. lépés: Konzultálj a felajánló cég szakemberével!

7. lépés: Kezdd a Pályázható termékek aloldalon!

Töltsd le a kiválasztott építőanyag(ok) Termékigénylő lapját a felajánló cég aloldaláról és számold ki az igényelt termékek cégenkénti értékét. Vannak cégek, ahol egyedi ajánlatot kell kérned, ehhez töltsd ki a cég aloldalán található egyedi árajánlat kérést szolgáló űrlapot. Amennyiben erre 3 munkanapon belül nem kapsz választ, keress minket a
(23) 611-029 számon.

8. lépés: A Most pályázom aloldalon töltsd ki a Pályázati űrlapot!

Az űrlapon minden a bírálaton szükséges és fontos információt adj meg. Itt kell feltüntetned az egyes felajánló cégektől igényelt termékek összes értékét – cégenként, amely értékeket aTermékigénylő űrlapo(ko)n kiszámoltál, vagy ide írhatod be az egyedileg kapott ajánlati árat.

9. lépés: Következik a dokumentumok feltöltése

A Pályázati űrlap alján töltsd fel a fotókat és azt a Termékigénylő lapot, amelyen az igényelt mennyiséget kiszámoltad, vagy a kapott egyedi árajánlatot, valamint minden más szükséges dokumentumot (fenntartói nyilatkozatot, Szakértői nyilatkozati űrlapot, tervelapokat stb.)

10. lépés: Küldd be a pályázatodat online módon!

A Pályázati űrlap alján található Küldés gombra kattintva küldd be a pályázatodat!

11. lépés: Egy oldalt postára is kell adnod

A letölthető dokumentumok között található, a MEGERŐSÍTŐ DOKUMENTUM, ezt töltsd le és töltsd ki! Ezt aláírva és lepecsételve küldd el címünkre!

12. lépés: Ezzel a pályázatodat benyújtottad.

Hamarosan e-mailben kapsz értesítést annak elfogadásáról vagy arról, ha valamilyen dokumentumot pótolnod kell.

Build-Communication Kft. 
Bagi Stefánia
2040 Budaörs, Liget utca 3/2.

Beadási határidő: 2017. május 16. 12 óra

Postára adási határidő 2017. május 15..

 

A Várépítő pályázaton való részvétel feltételei

A pályázó intézmény/önkormányzat/alapítvány/szervezet építési tevékenységét 2017-2018-re tervezi, amelynek megvalósításához szüksége van a felajánló cégek által gyártott termékekre.

Az intézménynek /alapítványnak/szervezetnek mellékelnie kell a beruházás megvalósításához szükséges egyéb pénzügyi források szándéknyilatkozatait, illetve a beruházás megvalósításának pénzügyi tervét.

Erre azért van szükség, mert a bíráló bizottság látni szeretné, hogy az elnyert termék valóban be is tud épülni. Pl. akár néhány raklap tetőcserép szállítása költséges, beépítése pedig szakértelmet kíván. Mindehhez a pályázónak bizonyítani kell megfelelő önerőt, ami alapján a zsűrinek bizonyítottnak kell látnia, hogy a pályázó képes a szállítást, kivitelezést finanszírozni.

Amennyiben az intézmény/alapítvány/szervezet pályázatát a bíráló bizottság pozitívan ítéli meg, az építőanyagok átadásának idejére a pályázónak rendelkeznie kell a megvalósítandó beruházás hatósági engedélyével. (Amennyiben az az előírások, törvények értelmében szükséges).

A benyújtott online pályázatnak minden előírt dokumentumot tartalmaznia kell!

A készpénzért már megvásárolt termék értéke abban az esetben sem igényelhető vissza, ha a pályázó a már megvásárolt terméket a zsűri döntése alapján megnyeri.

A megnyert termékek készpénzre semmilyen módon nem válthatóak.

A beadási határidő után érkező, vagy hiányos pályázatot a bíráló bizottságnak nem áll módjában figyelembe venni. Hiányosan benyújtott pályázati anyag kiegészítése csak a bíráló bizottság kérésére történhet. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.

 

A bíráló bizottság munkájáról, döntéséről

A Várépítő pályázat az elmúlt 15 évben – nem csupán a mi, de a pályázók véleménye szerint is – azon kisebb nagyobb beruházások támogatójává vált, amelyekre nehéz más forrásból támogatást szerezni.

A bíráló bizottság a pályázó által tervezett beruházás célját figyelembe véve, minden tényezőt mérlegelve dönti el, hogy mely pályázat megvalósítását támogatják termékeikkel a felajánló cégek.

Közhely: de a bíráló bizottságnak minden évben nehéz dolga van

A bíráló bizottság a pályázat mellékleteként benyújtott, tervező által hitelesített anyagkiírás és a kitöltött pályázati űrlap szerint állapítja meg az átadásra kerülő anyagok mennyiségét, amely a termékenként pályázott összes anyagmennyiség minimum 50%-át, maximum a teljes anyagmennyiséget teheti ki.

A bíráló bizottság döntését legkésőbb 2017. május 30-ig hozza meg, amelyről minden pályázót 2017. június  5-ig
e-mailben és írásban értesít.

 

Az elnyert építőanyagok átvétele, elszállítása, felhasználása

Az odaítélt építőanyagok elszállítására jogosító iratokat a nyertesek 2017. június folyamán ünnepélyes keretek között vehetik át.

Ha a tervezett beruházáshoz szükséges hatósági engedély, az elnyert termékek átvételére jogosító dokumentumokat csak abban az esetben veheti át az intézmény, amennyiben a beruházás megkezdéséhez szükséges engedély ekkor már rendelkezésre áll.

Amennyiben nem áll rendelkezésre, a termékek átvételére jogosító dokumentumok az engedély megszerzése és a pályázat kiírójának történő bemutatása után vehetőek át.

A nyertes pályázókkal a megnyert terméket felajánló cégek adományozási- és referenciaház-szerződést kötnek, amely biztosítja számukra, hogy az elkészült projektekhez kapcsolódó épületek nevét és képét referenciaként saját kommunikációjukban felhasználhassák.

Adományozás szerződés minta

Referenciaház szerződés minta

 

Az építőanyagokat a pályázó intézménynek /alapítványnak/ szervezetnek legkésőbb
2017. december 31-ig át kell vennie.
 Az átvétel helye a felajánló cég által meghatározott földrajzi hely, általában a felajánló telephelye. Az elnyert építőanyagok elszállításáról a legtöbb felajánló cég esetében a nyertesnek kell gondoskodnia, költségét finanszíroznia, kivéve, ha ezzel kapcsolatosan a nyertes a felajánlóval másként meg nem állapodik.

Amennyiben a nyertes a zsűri által megítélt termékeket nem tudja 2017. december 31-ig átvenni, elesik a támogatástól, kivéve, ha a felajánló cég erről másként nem dönt! Amennyiben a nyertes előre látja, hogy bármilyen oknál fogva nem tudja a határidőig az elnyert termékek elszállításáról gondoskodni, az esetleges későbbi elszállítást a felajánló cég kapcsolattartójával szükséges egyeztetnie, így arra kizárólag a felajánló cég engedélyével van lehetőség.

 

Az átvett anyagok felhasználásnak ellenőrzése

Az átvett anyagokat a pályázó kizárólag a pályázat tárgyát képező beruházás megvalósítására használhatja fel. Ennek ellenőrzését az építkezés ideje alatt szükség esetén engedélyezi a termékeket felajánló cégnek, a pályázatot kiíró cég vagy képviselője megbízottjának.

Amennyiben az intézmény/alapítvány/szervezet az átadott építőanyagot nem a pályázat tárgyát képező beruházás megvalósítására használja, a pályázó az átadott anyagok ellenértékéről kiállított számlát 8 napon belül köteles kiegyenlíteni.

 

Pályázati elszámolás

A 2017. évben elnyert termékek beépítésével a pályázóknak 2018. december 31-ig kell a Várépítő pályázat kiírója felé elszámolni.

Ennek folyamata és a szükséges dokumentumok a pályázati elszámolás oldalon találhatóak.

Amennyiben a nyertes pályázó a munkálatokat a díj átvételét követő év december 31-ig nem kezdi meg, erről a tényről köteles a pályázat kiíróját írásban értesíteni és abban jelezni a beruházás várható kezdési és befejezési időpontját. A pályázó köteles a díj átvételét követő december 31-ig a beruházásról, annak akkori állapotáról fotódokumentációt tartalmazó „Pályázati megvalósulási jelentést” küldeni a kiírónak. Amennyiben e kötelezettségének a pályázó nem tesz eleget, úgy a terméket felajánló cég az elnyert termék ellenértékét kiszámlázza a pályázó felé, aki köteles a számlát 8 napon belül kiegyenlíteni.

 

A „Pályázati megvalósulási jelentést” e-mailben az info@varepitopalyazat.hu címre kell elküldeni, vagy postai úton az alábbi címre:

Build-Communication Kft.
Bagi Stefánia
2040 Budaörs, Liget utca 3/2.